Joffrey iz Lunnoy Serenady, NEM ns 21 33

Narodený: 04.03.2020
Otec: Volshebnik Radim iz Lunnoy Serenady, NEM ds 21 33 09
Matka: Pifiya iz Lunnoy Serenady, NEM n 21 33