IC. Joffrey iz Lunnoy Serenady BY, NEM ns 21 

Narodený: 04.03.2020

Otec: GIC. Volshebnik Radim iz Lunnoy Serenady, BY / NEM ds 21 09

Matka: IC. Pifiya iz Lunnoy Serenady, BY / NEM n 21