IC. Tally Larja Fantasia CZ, NEM d 21

Narodená: 18.06.2019

Otec: CH. Hadar iz Tverskogo Knyazhestva, RU / NEM d 03 21

Matka: Nancy Larja Fantasia, CZ / NEM f