Tally Larja Fantasia, NEM d 21

Narodená: 18.06.2019
Otec: Hadar iz Tverskogo Knyazhestva, NEM d 03 21
Matka: Nancy Larja Fantasia, NEM f