Klara Dubravushka UA, SIB ny 22

Narodená: 19.03.2023 

Otec: Landysh Dubravushka, UA / SIB ny 22

Matka: CH Margo Dubravushka, UA / SIB f 09 22