Narodené: 12.06.2021

Otec: Joffrey iz Lunnoy Serenady, BY (Nem ns 21)
Matka: Sisi Larja Fantasia, CZ (Nem a 09)
 

 

Bruno - v novom domove - Holandsko

 

Biba - v novom domove - Francúzsko

 

Bona - v novom domove - Slovensko