Narodené: 09.10.2023

Otec: Joffrey iz Lunnoy Serenady, BY (NEM ns 21)
Matka: Tally Larja Fantasia, CZ (NEM d 21)

 Ellise - v novom domove - Švajčiarsko

 Enzo - v novom domove - Slovensko