Narodené: 22.03.2022

Otec: Joffrey iz Lunnoy Serenady, BY (Nem ns 21)
Matka: Sisi Larja Fantasia, CZ (Nem a 09)
 

 Clif - predaný/Slovensko Cleo - predaný/Slovensko