Narodené: 22.03.2022

Otec: Joffrey iz Lunnoy Serenady, BY (Nem ns 21)
Matka: Sisi Larja Fantasia, CZ (Nem a 09)
 

 

Clif - v novom domove - Slovensko

 

Cleo - v novom domove - Slovensko