Narodené: 02.10.2022

 Otec: Joffrey iz Lunnoy Serenady, BY (NEM ns 21)
 Matka: Tally Larja Fantasia, CZ (NEM d 21)

Donatella - v novom domove - Francúzsko

Dante - v novom domove - Slovensko

Deborah - v novom domove - Maďarsko

Dean - v novcm domove - Slovensko

Daria - v novom domove - Slovensko 

Dilara - v novom domove - Francúzsko